Slide background

Verspreiding van goede praktijken

Grupo Cosentino draagt zorg voor de veiligheid en de gezondheid van zijn medewerkers. Met dit doel is een Gids voor Goede Praktijken ontwikkelt om onze klanten-steenverwerkers advies en ondersteuning te verlenen bij de verwerking van onze producten (zagen en polijsten). Als voorlichtingsinstrument van deze praktijken zijn trainingen voor marmerbewerkers georganiseerd. Sinds met deze maatregel van start is gegaan, hebben er ongeveer 60 trainingen overal ter wereld plaatsgevonden.

Betrokken bij de veiligheid

Cosentino Group dient de onderneming zodanig in goede banen te leiden dat de veiligheid en de gezondheid van zijn medewerkers, aannemers en klanten worden beschermd. Wij zijn er bij Cosentino van overtuigd dat de beste bedrijfsresultaten worden bereikt als de verenigbaarheid van de veiligheid met de uitgevoerde werkzaamheden wordt gegarandeerd.

We zijn vernieuwend in de markt voor meer dan 20 jaar en we voelen dank verschuldigd aan degenen die trouw zijn voor ons op deze reis. Via deze Elite-programma - een Cosentino initiatief om onze meest trouwe klanten te belonen - willen wij u bedanken voor uw inspanningen, uw aandacht en uw toewijding.

Als u geïnteresseerd bent om deel uit te maken van de ELITE-gemeenschap, stuur ons dan uw toepassing.

Hoofdregels

Dit is het basisinstrument dat Cosentino heeft geïntroduceerd om arbeidsongevallen te voorkomen. Dit instrument is gebaseerd op de analyse van incidenten die zich de laatste jaren hebben voorgedaan en richt zijn inspanningen op de ontwikkeling van een serie hoofdregels die de werknemers van Cosentino strikt in acht moeten nemen, om precies te zijn bij:

  • Interventies op werkteams.
  • Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
  • De hantering en opslag van platen.
  • Het besturen van heftrucks en de interactie daarvan met staande medewerkers.
  • De rapportage en het onderzoek van alle verwondingen en incidenten.
Deze regels moeten onder alle werknemers van Cosentino worden bekendgemaakt en aan een interne audit worden onderworpen door de permanente preventiedienst.
© Cosentino S.A. All rights reserved